Hakkımızda

BBOM Nedir?

BBOM yani ‘Başka Bir Okul Mümkün’ eğitime dair toplumsal ihtiyaçlardan yola koyulan, eğitime özgün bir alternatif üreten, binlerce üye ve gönüllüsü olan bir sosyal girişimdir. Yola; çocukların sözünün duyulduğu ve karar alma mekanizmalarında yer aldığı, kâr amacıyla işletilmeyen, kolektif sermayeli bir okul hayaliyle çıkıldı. BBOM ailesinin tüm üyeleri herkes için nitelikli, demokratik ve eşitlikçi bir eğitim için birlikte çalışıyor.

Türkiye’deki mevcut eğitim sorunlarına, çocukları merkeze alarak özgün çözümler üreten BBOM Eğitim Modeli, dört ana ekseni temel alır:

  1. Özgün Finansman: Kamu ile özel sektör arasında sıkışmış eğitim hizmetlerini aşmaya yönelik yeni bir finansman modeli sunar.
  2. Demokratik Yönetim: Eğitim örgütlenmesinin anti-demokratik ve hiyerarşik yapısına demokratik bir çözüm sunar.
  3. Ekolojik Duruş: 20. yüzyılın ekolojik dengedeki tahribatını aşmaya yönelik yeni bir ekolojik perspektif sunar.
  4. Alternatif Eğitim: Çağı geçmiş kitle eğitimi anlayışı yerine farklılıkların zenginliğini değerlendiren alternatif bir eğitim yaklaşımı sunar.

Bugüne kadar BBOM okulları Bodrum’da (Mutlu Keçi İlkokulu), Ankara’da (Meraklı Kedi İlkokulu) ve İzmir’de (Renkli Orman Erken Çocukluk Merkezi), İstanbul’da (Koşan Kaplumbağa Anaokulu) hayata geçti. Bunlar dışında Çanakkale, Eskişehir, Urla ve Kaş’ta okul açmayı hedefleyen kooperatif girişimleri bulunuyor.

Biz Kimiz?

BBOM ilkelerini benimseyen ve bunları İstanbul’da açılacak okullarla hayata geçirmeyi amaçlayan gönüllü bir ekibiz. İstanbul’da yaklaşık iki senedir çalışmalarını sürdüren ekip zamanla genişledi ve Anadolu, Avrupa Kuzey ve Avrupa Güney olmak üzere içinden üç farklı inisiyatif çıkardı. Her bir grup birbiriyle özerk bir ilişki sürdürerek kendi bölgelerinde okul açma hazırlıkları yapıyor.  Bizler, İstanbul Anadolu ekibi olarak ilkokul açmak düşüncesiyle başladığımız hazırlıklar sırasında bölgedeki çocuk potansiyelinin okul öncesi ağırlığını dikkate alarak öncelikle bir anaokulu açma kararı aldık. Moda Emin Onat Sokak’taki binanın ‘hayalimizdeki anaokulu’ olabileceğini görünce de Moda’da bir BBOM anaokulu açmak için kolları sıvadık. İlk adım olarak S.S. BBOM İstanbul Anadolu Kooperatifi’ni kurduk. İsmini çocukların verdiği BBOM Koşan Kaplumbağa Anaokulu’nu 19 Eylül 2016 tarihinde kurduk. Koşan Kaplumbağa Anaokulu, ebeveyn inisiyatifi ile kurulan kâr amacı gütmeyen bir okuldur.