Eğitim

Eğitim Yaklaşımımız Nedir?
Koşan Kaplumbağa Anaokulu, Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin çocuk haklarını hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve kâr amacı gütmeyen okullar kurmak ve yaygınlaştırmak hedefleriyle uyumludur. BBOM ilkeleri doğrultusunda, alternatif eğitim modellerini ön plana alan bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. BBOM eğitim programı şu temele dayanır: “Her çocuk kendine özgüdür ve yaşamının bir parçası olan eğitim sürecini şekillendirmeye hakkı vardır.”

Sınıflar güne çemberle başlar ve günü çemberle kapatır. Çemberlerle, çocukların karar alma sürecine dahil olmayı deneyimledikleri bir ortam oluşturulması hedeflenir. Bu toplantılar çocukların bireyselleştirilmiş eğitim programı doğrultusunda günü planladıkları ve gün sonunda da değerlendirdikleri etkinliklerdir. Çocuklar, beslenme, temizlik ve kararların uygulanmasından da belli ölçüde sorumludur. En büyük hayallerimizden biri çocukların potansiyellerini, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini geliştirmelerine olanak sağlamak. Çocukların aileler, eğitmenler ve çalışanlarla birlikte planlama, karar alma, uygulama süreçlerine katılmalarını sağlayan çoğulcu ve dayanışmacı bir okul kültürü hedefliyoruz.

Çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekleyerek hayata hazırlayacak bir okul kurmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın cinsiyet eşitliğine inanan, ekolojik duyarlılığa sahip, din, dil, ırk, cinsel yönelim vb. ayrımı yapmayan bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. ‘Mükemmel’ çocuklar değil, dayanışmayı, paylaşmayı, kolektif üretim kültürünü bilen, mutlu çocuklar için çalışıyoruz.   

BBOM Okulları Anayasası’ndan
BBOM okullarında ;

 • Canlı cansız hiçbir şeye zarar verilmediği sürece her şey serbesttir.
 • Evrensel çocuk hakları hayata geçirilir.  
 • Bütün pratikler bilimsellik temeli üzerinden hareket eder.
 • Eleştirel düşünce, yaratıcılık, üretkenlik ve farkındalık teşvik edilir.  
 • Okulun gündelik yaşamıyla ilgili konulara ait kararlar okul meclisi tarafından alınır.  
 • Doğanın bütün bileşenlerine saygı göstermek esastır.  
 • Herhangi bir biçimiyle ayrımcılık ve şiddet kabul edilmez.  
 • Ticari kâr değil, toplumsal fayda esastır.  
 • Herkes farklı ve herkes eşittir.
 • BBOM Derneği’nin genel çerçevesini belirlediği eğitim modeline bağlılık esastır.  
 • BBOM Derneği’nin eğitim modeli içinde kalmak kaydıyla akademik kadro özerktir.  
 • Ebeveynler müşteri ya da patron değil topluluğun eşit birer üyeleridir.  
 • Topluluk ruhu dayanışmayla sağlanır.  
 • Hak ve özgürlüklerle görev ve sorumluluklar birbirlerinden ayrı değerlendirilmezler.  
 • Bütün bileşenlerin ifade özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı vardır.  
 • Özel hayatın mahremiyeti esastır.
 • İletişimin temel zemini şiddetsizlik, açıklık, empati ve diğerkâmlığa dayanır.
 • İç mekanizmalarla çözülemeyen anlaşmazlıkların çözüm ve karar yeri BBOM Derneği’dir.