BBOM ilkelerini benimseyen ve bunları İstanbul’da açılacak okullarla hayata geçirmeyi amaçlayan gönüllü bir ekibiz. İstanbul’da yaklaşık iki senedir çalışmalarını sürdüren ekip zamanla genişledi ve Anadolu, Avrupa Kuzey ve Avrupa Güney olmak üzere içinden üç farklı inisiyatif çıkardı. Her bir grup birbiriyle özerk bir ilişki sürdürerek kendi bölgelerinde okul açma hazırlıkları yapıyor.  Bizler, İstanbul Anadolu ekibi olarak ilkokul açmak düşüncesiyle başladığımız hazırlıklar sırasında bölgedeki çocuk potansiyelinin okul öncesi ağırlığını dikkate alarak öncelikle bir anaokulu açma kararı aldık. Moda Emin Onat Sokak’taki binanın ‘hayalimizdeki anaokulu’ olabileceğini görünce de Moda’da bir BBOM anaokulu açmak için kolları sıvadık. İlk adım olarak S.S. BBOM İstanbul Anadolu Kooperatifi’ni kurduk.

Mart 2016’da kurulan S.S. BBOM İstanbul Anadolu Kooperatifi’nin şu anda 45 üyesi var. ‘Eğitim kooperatifi’ niteliğindeki kooperatifimizin ana amacı Moda’da Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin öncülüğünde bir anaokulu açmaktı. Sahip olduğu sermaye payı önem arz etmeksizin her ortağın bir oy hakkına sahip olduğu kooperatifimizde, bir payın bedeli 500 TL olarak belirlendi. Kooperatife giren her ortağın en az bir ortaklık payı alması ve bedelini kooperatife ödemesi gerekiyor. Kooperatiften çıkmak serbesttir ve üyeler ayrılırken sermaye payını alma hakkına sahiptir.