Koşan Kaplumbağa Anaokulu, 2016 Şubat’ında bir araya gelerek BBOM İstanbul
Anadolu Eğitim Kooperatifi’ni oluşturan aileler ve eğitim gönüllülerince, Başka
Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM) çatısı altında kurulmuştur. İmece ve
dayanışma usulüyle kurduğumuz okulumuz 2016 Ekim’inde eğitim hayatına
başlamıştır. Koşan Kaplumbağa; gücünü dört ana eksenden alan (Alternatif Eğitim,
Demokratik Katılım, Ekolojik Duruş, Özgün Finansman) ve bu eksenleri günlük
hayatta geliştirerek uygulayan, aynı zamanda BBOM Anayasası’nı ilkeleri edinmiş
olan ‘başka’ bir okuldur.
Koşan Kaplumbağa’da hayat, çocukların her birinin farklı ve tek olduğu, günlük
hayatta deneyimleyerek öğrendikleri, insanların yanı sıra çevresindeki tüm
canlılara saygılı olunduğu, doğayı günbegün gözlemleyerek, ‘kirlenmenin’ güzel
ve doğal olduğu anlayışını esas alır. Bahçe bizim ikinci sınıfımızdır. Bu anlayış
alternatif eğitim yaklaşımımızın taviz verilemez noktasıdır. Ve okulumuz tüm bu
süreçlerde; eğitim kadrosunun özerk olduğunu göz ardı etmeden, karşılıklı iletişime
bağlı şekilde günlük hayatını sürdürür.
Koşan Kaplumbağa’da çocuklar;

 • Kendi seslerine, sözlerine, haklarına sahip çıkmaya,
 • Günlük sorumluluklar almaya (basit sınıf temizliği, özbakım, yemek
  saatlerinde servis yapmak, eşyalarının sorumluluğunu almak vb.),
 • Hava koşullarından bağımsız olarak bahçe ve teras alanlarını kullanmaya
  (Kötü hava yoktur, yanlış kıyafet vardır),
 • Toprakla, çamurla, suyla, karla oynamaya,
 • Atık malzemeleri ve farklı materyalleri tanımaya ve tüketmektense üretmeye;
 • Duygularını ifade etmeye, karşısındakiyle empati kurmaya,
 • Doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını savunmaya ve desteklemeye,
 • Fikir ve duygularını çekinmeden dillendirmeye,
 • Sabah ve akşam çemberlerinde kendilerini ifade etmeye, haftalık Okul
  Meclisi’nde karar alma süreçlerinin parçası olmaya, kendi taleplerini dile
  getirip demokratik tartışma kültürünü geliştirmeye,
 • Toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsız davranmaya,
 • Soru sormaya ve merak duygusunun peşinde keşfederek, deneye yanıla
  öğrenmeye,
 • Çevresiyle eşit, barışçıl ve katılımcı bir ilişki kurmaya teşvik edilir.

Koşan Kaplumbağa Anaokulu ticari kâr amacı gütmez, ebeveynler de okulun
ortaklarındandır. Her bir ebeveynin okulla ilgili, kooperatife düşen işlere gönüllü
olarak destek vermesi beklenir. Ekolojik yaklaşımımız gereği, ihtiyaçlar öncelikli
olarak ‘dönüştürme ve dayanışma’ yoluyla temin edilmeye çalışılır.

Koşan Kaplumbağa ailesi olarak eğitimcilerimizle ‘çalışan/işveren’ ilişkisinden çok
‘yol arkadaşlığı’ ilişkisi yürütmeye özen gösteririz. Bizlerle ‘başka bir eğitim ve
başka bir çocukluğu’ mümkün kılmak üzere buluşan eğitimcilerimizin okul içi
uygulamalarına kooperatif/ebeveynler olarak müdahil olmayız.

Ebeveynler olarak bizlere düşen en büyük sorumluluğun; çocuklarımızın bu doğal
ortamda kendilerini, hayatı, doğayı keşfetmelerine ve tanımalarına alan tanımak ve
onları mutlulukla desteklemek olduğuna inanıyoruz.

Unutmayalım, kaybolan çocukluğun telafisi olmaz!